Rapport Kindreds intäkter och underliggande resultat kom in i linje med de preliminära siffror som tidigare släppts. Speloperatören ser samtidigt högre dagliga intäkter under inledningen av det första kvartalet jämfört med i fjol. 

Kindreds totala redovisade intäkter uppgick till 306 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2022. Det är i linje med den ej reviderade resultatuppdatering som bolaget kommunicerade i mitten av januari.

Det underliggande ebitda-resultatet blev 39,1 miljoner pund. Enligt Kindreds ej reviderade resultatuppdatering väntades ett ebitda-resultat på 39 miljoner pund.

Kindreds spelöverskott ökade 23 procent till 295 miljoner pund. Väntat var ett spelöverskott om 299 miljoner pund enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Resultatet före skatt uppgick till 51,9 miljoner pund mot förväntade 24 miljoner pund.

En utdelning om 0:35 pund per aktie föreslås för helåret 2022. Analytikerna i enkäten hade räknat med en utdelning om 0:30 pund.

Ser högre dagliga intäkter under första kvartalet

Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskott i inledningen av det första kvartalet, fram till och med den 5 februari 2023, var 36 procent högre jämfört med det dagliga genomsnittet för hela det första kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Vid oförändrade valutakurser var snittintäkterna 32 procent högre.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott under samma period 9 procent högre, eller 6 procent vid oförändrade valutakurser.

I samband med den resultatuppdatering som Kindred kommunicerade i januari i år spådde bolaget ett underliggande ebitda-resultat om minst 200 miljoner pund för helåret 2023, förutsatt en sportsboksmarginal i linje med det långsiktiga snittet, något som nu upprepas i rapporten.