Kindred Group: Kindred diskuterar ansvarsfullt spelande med beslutsfattare i Sverige

2022-11-18 10:00:00

Kindred Group plc (Kindred) anordnar idag den 18 november 2022 en lokal version av Sustainable Gambling Conference, SGC, på sitt kontor i Stockholm. Kindred har de senaste sju åren anordnat SGC med ambitionen att skapa en mer hållbar spelbransch genom att ta ett helhetsgrepp och ge utrymme för olika perspektiv. Årets huvudkonferens ägde rum i Amsterdam tidigare i höst och hade temat "An honest conversation".

Den första lokala versionen av SGC som äger rum i Stockholm idag har för avsikt att bygga vidare på grundidén om bred samverkan. Konferensen samlar tongivande lokala röster från spelindustrin, politiken, media, akademin, intresseorganisationer och idrottsrörelsen för att diskutera frågor som rör stärkt konsumentskydd och ansvarsfullt spelande. Det kommer även att presenteras en studie om spelvanor hos elitfotbollsspelare och lanseras ett gemensamt initiativ för att minska problemspelande.

"Jag är väldigt stolt över att få vara med och anordna den första lokala versionen av Sustainable Gambling Conference här i Stockholm. Lokal samverkan - inte bara inom spelbranschen, utan även med andra intressenter såsom representanter från media och idrottsrörelsen, myndigheter och behandlingshem - spelar en central roll i utvecklingen av en hållbar spelmarknad", säger Jonas Daag, General Manager Sverige, Kindred Group.

"Vi som enskild operatör har givetvis ett stort ansvar i att tillhandhålla en säker och pålitlig miljö för våra kunder. Men genom ett ökat samarbete med andra aktörer kommer vi att kunna nå ännu längre i vår ambition om att uppnå en trygg och hållbar spelmarknad i Sverige. Det lokala perspektivet är viktigt i det här avseendet, eftersom vi kommer närmare varje marknads specifika förutsättningar", avslutar Pär Nygårds, samhällspolitisk chef, Kindred Group.

Cision