Kina Enligt en ny prognos från Världsbanken kommer Kinas ekonomiska tillväxt nu bli svagare än tillväxten i övriga Asien för första gången sedan 1990, rapporterar Financial Times.

Enligt prognosen kommer BNP-tillväxten i Kina sjunka till 2,8 procent i år, efter +8,1 procent 2021. I april spådde Världsbanken att Kinas BNP skulle växa 4-5 procent i år.

Samtidigt har tillväxtutsikterna för övriga Asien förbättrats; BNP-växten i Asien exklusive Kina väntas öka till 5,3 procent 2022, från +2,6 procent 2021, med stöd av stigande råvarupriser och en återhämtning i inhemsk konsumtion efter pandemin.

”Kina, som ledde återhämtningen från pandemin och i stort sett skakade av sig Delta- (covidvarianten) svårigheterna, betalar nu de ekonomiska kostnaderna för att begränsa sjukdomen i dess mest smittsamma manifestation”, sade Aaditya Mattoo, Världsbankens chefekonom för Ostasien och Stilla Havs-området, till Financial Times.