Obligationer Kinas centralbank, PBOC, upprepade på fredagen att den starkt främjar att öppna Kinas obligationsmarknad för världen utanför och uppgav att banken vidtar ytterligare åtgärder. Det framgår av centralbankens hemsida.

PBOC kommer att stötta utländska investerare som investerar på obligationsmarknaden ”direkt eller via” någon annan.

Centralbanken lägger vidare fram regler för att underlätta för att utländska institutionella investerare ska kunna investera på den kinesiska obligationsmarknaden.