KINA: INVESTERINGAR +8,9% UNDER JAN-AUG JMF JAN-AUG 2020

2021-09-15 05:34:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringar i fabriker, vägar och andra fasta tillgångar i kinesiska städer ökade 8,9 procent under januari till och med augusti, jämfört med motsvarande period föregående år.

Det uppgav den nationella statistikbyrån NBS.

Väntat var en uppgång med 9,0 procent enligt Trading Economics konsensusprognos, efter 10,3 procent för januari-juli.Direkt-SE