KINA: INHEMSKA OBLIGATIONSINNEHAVARE GÅR MED PÅ BETALNINGSFRIST

2022-01-14 10:08:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kinesiska inhemska obligationsinnehavare har gått med på att ge den krisande kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande sex månader på sig att göra betalningar kring en inhemsk obligation i den kinesiska valutan yuan. Därmed undviks vad som hade kunnat bli Evergrandes första offentliga betalningsinställelse på landets inhemska obligationsmarknad.

Det rapporterar nyhetsbyrån Dow Jones som noterar att händelsen belyser hur kinesiska låntagare såsom Evergrande i praktiken kan vara verksamma i två distinkt olika finansiella världar där inhemska långivare ibland agerar på ett annat sätt än de internationella, och där inhemska kinesiska marknader kan vara delvis skyddade från betalningsinställelser på offshore-arenan.

De internationella kreditvärderingsföretagen har tidigare bedömt att Evergrande har ställt in betalningar. Lokalt i Kina har dock Evergrande något starkare kreditbetyg på pappret, trots att bolaget omstrukturerar vissa skulder och har sökt statligt stöd.

Torsdagkvällens besked om förlängd betalningsfrist avsåg en inhemsk obligation om 4,5 miljarder yuan utställd av Evergrandes största inhemska dotterbolag, Hengda Real Estate Group. Obligationsinnehavarna röstade för att senarelägga kupongbetalningar med sex månader till den 8 juli. Långivarna gick även med på att avsäga sig en option om att kunna tvinga fram vissa obligationsåterköp.Direkt-SE