Pandemin Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i år kraftigt på grund av coronaviruset. Det skriver KI i en prognos på onsdagen. BNP väntas minska med 3,2 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år. I decemberprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,0 procent i år och 1,5 procent nästa år.

KI konstaterar att covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt.

”Hur hårt är i nuläget mycket svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren. Oron för att smittas och myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet”, skriver KI.

Dessutom påverkas efterfrågan negativt av omvärldens mycket omfattande åtgärder mot smittspridningen.

”Faller 6 procent andra kvartalet”

Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet.

Den ekonomiska politiken har redan lagts om i en kraftfullt stödjande riktning. Fokus ligger på att stödja näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att motverka en våg av konkurser och massarbetslöshet.

KI:s bedömning är att detta är en bra inriktning men att fler åtgärder än de som redan beslutats och aviserats kommer att behövas för att begränsa uppgången i arbetslösheten. Den relativt låga offentliga skulden i utgångsläget innebär att det finns ett stort utrymme att ge ytterligare stöd åt ekonomin.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,8 procent förra året till 8,7 procent i år och 8,9 procent nästa år.

”Mycket stor osäkerhet”

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa ett underskott på 3,5 procent i år och 1,9 procent nästa år.

KI noterar att i den rådande situationen är deras kortsiktiga prognosmodeller av ytterst begränsat värde. Beskrivning av utvecklingen ska därför bäst ses som ett basscenario betingat på olika antaganden, snarare än som en renodlad prognos.

”Osäkerheten som omgärdar basscenariot är mycket stor och risken för en sämre utveckling dominerar”, skriver KI.

”Räntan borde sänkas”

Konjunkturinstitutet anser att Riksbanken borde sänka räntan inom kort, trots bankens uppenbara motvilja att åter föra styrräntan under noll procent. Det framgår av KI:s konjunkturprognos.

KI konstaterar att Riksbankens kommunikation beträffande eventuella negativa effekter av en negativ reporänta innebär att reporäntan hålls oförändrad i år och nästa år i Konjunkturinstitutets basscenario, trots den djupa lågkonjunkturen och den låga inflationen.

”Enligt Konjunkturinstitutets bedömning är det dock mot bakgrund av den förväntat låga inflationen och den annalkande synnerligen djupa lågkonjunkturen motiverat att sänka reporäntan i närtid”.

I prognosen i december var KI:s bedömning att reporäntan skulle bibehållas på 0,00 procent till och med 2022.

”Räntebanan sannolikt obsolet”

Riksbankens räntebana i februari var oförändrad jämfört med i december, vilket innebar att Riksbanken fortsatt inte räknade med att höja räntan igen förrän tidigast i slutet av 2022.

Den räntebanan är dock nu sannolikt obsolet efter en rad brandkårsutryckningar för att motverka viruspandemins skadeverkningar på ekonomin, även om Riksbanken så här långt inte har ändrat reporäntan.

KI noterar samtidigt att Riksbanken, likt många andra centralbanker vidtagit flera åtgärder för att försöka dämpa oron på finansmarknaderna och öka tillgången på krediter, men enligt KI är det också motiverat att sänka reporäntan.

 

 

Placera
Överviktar amerikanska och asiatiska aktier"Viruset trycker på hållbarhetsvågen"
Konjunktur
Nordea: Det värsta raset är bakom oss"Läget som sämst i april"
Foto: Shutterstock
Placera
Chefsstrategen: Handelskriget en större risk än pandemin
Börsen
Ännu en uppgångsdag på Stockholmsbörsen
Bolån
Nordea: Riksbankens förtjänst att boräntorna förblir låga
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Sektor
SAS lyfter igenFördubblar kapaciteten i juni
Foto: Hasan Jamali/AP/TT
Sektor
IEA: Historiskt ras i hela energisektornÄven gröna energislag drabbas
Pandemin
EU föreslår återhämtningsfond på 750 miljarder euroSverige tilldelas cirka 50 miljarder kr
Foto: Shutterstock
Pandemin
H&M förlänger inte korttidspermitteringarna2.500 anställda på väg tillbaka till jobbet
Analyser
Här är onsdagens färska analyser
Analys
DNB: Begränsad uppsida för Electrolux
Krisen
Nytt japanskt stimulanspaketMotsvarar 40 procent av BNP
Aktie
Oscar Properties skjuter på både stämma och årsredovisning
Foto: Shutterstock
Placera
Aktiemäklaren: Sommarens rapportperiod avgörande för börshumöretGillar tech, hälsovård och gaming
Foto: Henrik Montgomery/TT
Pandemin
Finansministern: BNP minskar 7 procent i år
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
Bostad
SEB: Bostadsbyggande viker mindre än vid tidigare kriser
26/5
Trading Direkt: Skillnad när Evo tar plats i OMXS30
Analys
Pareto: Köksbolagets återhämtning inte inprisad i kursen
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Nordea: Risk för H&M-förlust även tredje kvartaletMen håller fast vid rekommendationen "behåll"
Aktie
Equinor investerar i "svart magi"Går in i fusionsbolag
Placera
Swedbank drar ned Europa till underviktTror att aktiemarknaden underpresterar ännu en tid
Börsen
ECB redo utöka tillgångsköpen
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Evolution Gaming: Bra start på andra kvartalet
Fonder
Hemberg startar datadriven "Buffett"-fond