KESKO: HÖJER VINSTPROGNOS FÖR 2021, GER PRELIMINÄR 3 KV-DATA

2021-10-14 07:50:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska detaljhandelsbolaget Kesko höjer sin prognos för 2021 års jämförbara rörelseresultat till intervallet 740-800 miljoner euro, från tidigare prognos som var 650-750 miljoner euro. Orsaken är bättre än förväntad försäljningstillväxt och vinstutveckling inom divisionen för byggnation och teknisk handel, samt divisionens mer positiva utsikter för återstoden av året.

Det framgår av ett pressmeddelande där Kesko även meddelar preliminära utfall för det tredje kvartalet.

Under helåret 2020 var Keskos jämförbara rörelseresultat 554 miljoner euro.

I det tredje kvartalet 2021 steg Keskos försäljning preliminärt till 2.902 miljoner euro (2.652) med ett justerat rörelseresultat på cirka 236 miljoner euro (182).

Inom dagligvaruhandelsdivisionen har detaljhandelsförsäljningen utvecklats väl, samtidigt som matserviceenheten Kespro har stärkts jämfört med i fjol.

För bilhandelsdivisionen har marginaltillväxt och kostnadsanpassningar stöttat lönsamheten, men tillgänglighetsproblem orsakat av komponentbrist kan komma att försvaga lönsamheten i det fjärde kvartalet, heter det.

Kesko väntas publicera sin fullständiga delårsrapport för det tredje kvartalet den 29 oktober.Direkt-SE