Aktier Kepler Cheuvreux har återigen sammanställt sina toppval bland gröna investeringsmöjligheter. Förra gången Kepler Cheuvreux gjorde sitt gröna favoritval presterade urvalet 34 procent bättre än index, uppger Swedbanks och Sparbankernas placeringssajt Aktiellt. Här är Keplers alla gröna favoriter.

Syftet har varit att ranka olika gröna investeringsmöjligheter och Kepler Cheuvreux har arbetat fram en analysprodukt som enligt Kepler har ”visat sig vara ett värdefullt sätt att hitta bra aktier”. Vid förra tillfället, år 2020, lyckades rankningen väl och Keplers urval ”Green Impact Selection” utvecklades då 34 procent bättre än indexet STOXX Europe 600. I år har urvalsprocessen utökats till 265 aktier, jämfört med fjolårets 190 aktier.

I denna urvalsprocess har 15 aktier visat sig ha de allra bästa förutsättningarna, och får benämningen ”Green Impact Selection”. Dessa aktier bedöms ha ”betydande grön påverkan” och även mycket goda investeringsutsikter, det vill säga vara köpvärda.

Av de 15 aktierna är fem noridska bolag som får egna specifika genomgångar i Aktiellt.

Först ut bland de fem är Ericsson, med 35 procent grön exponering. Bolaget beskrivs som att ha ”gjort ett signifikant bidrag till minskade CO2-utsläpp”.

Under senare år har Ericsson bedrivit ett utvecklingsarbete i produktportföljen med målet att den inom 5G ska vara tio gånger mer energieffektiv än 4G-portföljen fram till 2022, jämfört med 2017. Ericssons ambition är att bli koldioxidneutralt till 2030. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 130 kr.

Nästa bolag är norska laxbolaget Mowi . Företagets produkter har mycket lägre koldioxidintensitet jämfört med produktion av till exempel kött och kyckling, menar Kepler. Mowi är den största producenten av atlantodlad lax, men marknadsandelen är bara 20 procent.

”Bolaget kontrollerar hela värdekedjan från odling till värdeadderande produkter, vilket reducerar riskerna i logistikkedjan”, skriver Kepler. Rekommendationen är köp, med riktkursen 235 norska kr.

Det tredje nordiska bolaget är danska Ørsted, med 94 procents grön exponering. Ørsted är världens största producent av havsbaserad vindkraft, både vad gäller utveckling, konstruktion, drift och ägande. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 1.500 danska kr.

Även Stora Enso är ett av de nordiska bolagen som är med på Keplers lista. Bolaget har 58 procents grön exponering och uppger att ”alla investeringar i forskning och utveckling avser att utveckla förnybara och träbaserade material med avsikten att ersätta oljebaserade produkter som till exempel plastbestick”. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 20 euro.

Finländska skogsindustrikoncernen UPM har 56 procent grön exponering, enligt Keplers bedömning. Verksamheter med grön påverkan är bioraffinering, biobränslen och biokemiska segment och Kepler Cheuvreux bedömer dessutom att andelen ökar till 63 procent till 2023.Rekommendation är Köp, med riktkursen 38 euro.

De övriga tio aktierna i Keplers toppval är i bokstavsordning, A2A, Befesa, CAF, Covestro, Danone, E.On, EDP, Saint-Gobain, ST Microelectronics, och Veolia.

Av aktierna på föregående års lista finns bara fem kvar i år. De fem är CAF, EDP, Saint-Gobain, Stora Enso och Veolia.

Keplers urvalskriterier har varit att ett bolag måste härleda minst 25 procent av försäljningen från gröna verksamheter. Aktien måste även få en köprekommendation, samt även vara en av Kepler Cheuvreux mest föredragna aktier.