Aktie De order som Skanska meddelat om på onsdagsmorgonen bådar för att byggkoncernen redovisar en bra orderingång för det fjärde kvartalet. Det säger Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux.

Efter att på tisdagen ha meddelat om en order värd 1,1 miljard kr för att bygga ut en amerikansk skola meddelades det denna morgon om ytterligare två skolorder värda 2,9 miljarder kr tillsammans.

Utöver dessa order om 4 miljarder kr har ett avtal tecknats med Metropolitan Transportation Authority i New York om en serviceanläggning värd omkring 3,3 miljarder kr, framkom på onsdagsmorgonen.

Delgivningen av dessa offentliga order efter årsskiftet visar att det fjärde kvartalet lever en liten bit in i det nya året ur ett orderperspektiv.

– Det fjärde kvartalet är inte helt slut utan det kan komma orderbesked ett par veckor in i det nya kvartalet. Samtidigt är det med viss skräckblandad förtjusning för aktiemarknaden som Skanska tar på sig nya USA-order eftersom det inte är volym utan marginal som marknaden efterfrågar. Jag anser trots allt att aktien ska svara positivt på dessa besked även om investerare med all rätt fortfarande är besvikna på de nedskrivningar som tagits. Det krävs en stabilisering av marginalen innan marknaden återfår ett större förtroende för aktien, säger Albin Sandberg.

Försäljning av hotell

Analytikern påpekar att Skanskas kommersiella fastighetsutvecklingsdel dessutom har meddelat om försäljning av ett hotellprojekt i Köpenhamn för 0,9 miljarder kr. Även denna transaktion kommer att bokföras i det fjärde kvartalet vilket ger ytterligare viss utvecklingsvinst under 2018.

– Tillsammans med de försäljningar som Skanska har meddelat om redan sedan tidigare ser det väldigt bra ut för den kommersiella fastighetsutvecklingsdelen. Ett visst problem för Skanska är att marknaden inte tenderar att se dessa försäljningar som återkommande, trots bolagets historik. Oavsett så stödjer försäljningarna Skanska som en utdelningsaktie, säger Albin Sandberg.

Sex raka kvartal med nedskrivningar

Efter sex raka kvartal med USA-nedskrivningar, varav 1,3 miljarder kr i det tredje kvartalet, var Skanska-koncernens nettovinst 2,1 miljarder kr för de nio första månaderna 2018, eller 5,07 kr per aktie.

I det fjärde kvartalet kommer bolagets hittills enskilt största försäljning av en kommersiell fastighet, ett kontor i Boston som säljs för motsvarande runt 4 miljarder kr med en utvecklingsvinst på omkring 1,2 miljarder kr.

Skanska delade ut 8,25 kr per aktie för såväl 2017 som 2018 och har inte sänkt den ordinarie utdelningen sedan 2002. Bolagets policy är att dela ut 40-70 procent av nettoresultatet till aktieägarna, förutsatt att bolagets finansiella situation i sin helhet är stabil och tillfredställande. Bolaget hade operativa finansiella tillgångar netto om +7,3 miljarder kr vid kvartalsskiftet.

Direktavkastning på 5,5 procent

I och med Skanskas utdelningshistorik anser Kepler Cheuvreux att det vore osannolikt att det skedde en sänkning för 2018, varpå en direktavkastning på omkring 5,5 procent till rådande aktiekurs således kan ses som i det närmaste säker.

Skanskas bokslut väntas den 8 februari. Albin Sandberg påpekar att marknaden hoppas på att bolaget kan visa upp ett stabiliserat läge och en avsaknad av nedskrivningar inför att bolagets ledning sedan håller en kapitalmarknadsdag i mars.