Aktie Att överutbudet på svensk nyproduktionsmarknad nu börjar ta slut bådar gott för JM:s möjligheter till att starta projekt framöver. Det skriver Kepler Cheuvreux i en analys där rekommendationen köp upprepas med ny riktkurs om 285 kr (215) efter fredagens halvårsrapport från bostadsutvecklaren.

”Nedgången i den svenska bostadsmarknaden började under juni 2017. Sedan dess har marknaden karaktäriserats av ett överutbud, vilket haft en negativ effekt på JM:s försäljning. Då det tar cirka två år att bygga en lägenhet, börjar överutbudet nu ta slut, och efterfrågan börjar komma ikapp. Vilket ger JM en möjlighet att nå upp till målet om 4.000-4.500 byggstarter per år”, skriver analyshuset.

Kepler Cheuvreux drar upp förväntningarna avseende byggstarter och räknar med att de ökar till 4.000 stycken under 2021. Under de tolv månaderna till och med juni i år startades produktion av 3.083 bostäder, mot 4.187 enheter under helåret 2016, innan nyproduktionsmarknaden försvagades.

En ökad produktion har en ”substantiell effekt” på vinsten per aktie då JM kan dra fördel av skaleffekter. Vidare har konkurrensen minskat, påpekar analyshuset som anser att osäkerheten minskat i spåren av halvårsrapporten.

”Tidigare ansåg vi att en rabatt på 10 procent var applicerbar på grund av den höga osäkerheten i marknaden. Efter den goda rapporten förväntar vi oss nu att JM handlas i linje med historiska nivåer”, skriver Kepler Cheuvreux som räknar med en vinst per aktie på 23:70 kr under 2020.

Även Nordea upprepar köp av JM med en ny riktkurs om 285 kr (275) efter fredagens rapport.

JM-aktien lyfte substantiellt i fredags efter rapportsläppet och rekylerar ned knappt 3 procent till 254,20 kr på måndagsförmiddagen. Under 2019 har aktien har aktien lyft nära 50 procent.

 

Diagram: JM-utveckling på fem dagar

image

 

Källa: Infront