Analys Kepler Cheuvreux inleder bevakning av Investor med rekommendation köp. Riktkursen är 231 kr. Det framgår av ett morgonbrev från banken. Enligt Kepler Cheuvreux undervärderar marknaden innehaven och utsikterna för Patricia Industries, det vill säga Investors onoterade innehav.

”Vår positiva syn på Investor är först och främst baserad på bolagets starka resultat och dess förmåga att konsekvent överträffa börsen. Med tanke på den attraktiva kombinationen av högkvalitativa börsnoterade och onoterade innehav (Patricia Industries) i portföljen ser vi detta fortsätta under överskådlig framtid”, heter det.

Analyshuset skriver att Patricia Industries innehav verkar på attraktiva tillväxtmarknader med goda möjligheter till strukturaffärer. Givet Investors balansräkning och kassaflödesgenereringen i Patricia kan uppköpen fortsätta i rask takt. Detta innebär att den onoterade portföljen borde ta en större andel av Investors totala portfölj, enligt Kepler Cheuvreux.

Investor-aktien hade fallit 0,7 procent till 186,32 kr efter en knapp timmes handel på måndagen. Det var ungefär i linje med börsen som helhet.