Sektor Flera byggbolag straffades på börsen efter lämnade kvartalsrapporter i vår, men det är ingenting att oroa sig över, säger aktieanalytikern Albin Sandberg på Kepler Cheuvreux i en intervju på Aktiellt, Swedbank och Sparbankernas placeringssajt. Han anser att det fortfarande finns mycket som talar för sektorn”, och sätter ”Köp” på tre av bolagen.

Albin Sandberg ser flera skäl till att inte fästa sig överdrivet mycket vid vårens rapporter, förutom att det första kvartalet brukar ”vara väldigt litet för byggbolag”, det vill säga att årets inledande kvartal vanligtvis svarar för en liten andel av årets totala vinst.

– Men för att summera ihop bygg- och bostadsutvecklare skulle jag säga att kvartalet var helt okej med tanke på omständigheterna. Efterfrågan höll uppe bra och det bokades många nya ordrar. Men marknaden är ju framåtblickande, och det råder stor oro just nu på grund av omvärldsfaktorer som kostnadsinflationen och kriget i Ukraina, säger han till Aktiellt.

– Att döma av kursreaktionerna efter rapporterna så hade den negativa sidan på marknaden klart tolkningsföreträde. Det hade delvis att göra med att börsen var väldigt nervös just de dagarna som rapporterna släpptes. Jag tycker att flera aktier blev för hårt straffade sett till vad som faktiskt rapporterades.

Albin Sandberg säger också att Kepler Cheuvreux inte ändrat sin ”fundamentala syn på byggbolagen” efter rapporterna, trots att flera bolag redovisade en hel del tapp under kvartalet. Ett exempel är Skanska, som föll i häradet 10 procent.

– Vi väntar oss att infrastruktursatsningar i Sverige och Norge kommer fortsätta generera god efterfrågan, och det finns precis som innan stora behov av fler bostäder, säger han.

Kepler Cheuvreux sätter i sektoranalysen ”Köp” på Skanska med en riktkurs på 260 kr.

Två andra byggbolag är också väl positionerade för fortsättningen, enligt Albin Sandberg, som förutom Skanska även förordar Nordisk Bergteknik och Peab.

Det förstnämnda är en underleverantör till byggbolagen och sköter berghantering och grundläggning, och är därför inblandat ”i många projekt inom infrastruktur och gruvor”.

Dessutom är 75 procent av slutkunderna inom offentlig sektor där efterfrågan är mer stabil. Eftersom bolaget nyligen är noterat har det inte slagit igenom på marknaden än. Kepler rekommenderar ”Köp”, med riktkursen 50 kr.

Det tredje bolaget är Peab, som under första kvartalet sålde och startade fler bostäder än under motsvarande kvartal förra året. Bolaget har nyligen dessutom inlett ett aktieåterköpsprogram, vilket är positivt och tyder på ”finansiell konfidens”. Kepler sätter rekommendation ”Köp” och riktkursen 135 kr för Peab.