Analys Kepler Cheuvreux inleder bevakning av specialistläkemedelsbolaget Sobi med rekommendationen köp och riktkursen 180 kronor. Det framgår av ett morgonbrev.

Enligt Kepler kommer pegcetacoplan, doptelet, Gamifant och nirsevimab att vara nyckeln till att driva Sobis tillväxt på medellång sikt. Analyshuset uppskattar att dessa läkemedel kommer stå för 50 procent försäljning år 2025.

Vidare ser Kepler flera drivkrafter på kort sikt, till exempel EU-lanseringen av pegcetacoplan i PNH under det andra halvåret 2021 och studieresultat med Gamifant i den sällsynta indikationen rHLH under det första halvåret 2022.

Under 2023-2025 förväntar sig Kepler att investeringarna avtar och tillväxten av produkter med hög marginal kommer att påskynda vinsttillväxten. Analyshuset spår 16 procents genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för resultatet per aktie för 2020-2025.

”Ytterligare uppåtriktad potential som inte återspeglas i vår riktkurs på 180 kronor kan komma från ett möjligt positivt studieresultat med pegcetacoplan i ALS under det andra halvåret 2022 och upptag av nirsevimab i linje med andra pediatriska vacciner i USA”, heter det.

Aktien stängde på 152:05 kronor på måndagen.