Analys Nordisk Bergteknik har en erfaren ledning med en vd och finanschef som båda är investerade i bolaget. Därmed ligger deras ekonomiska intressen i linje med aktieägarnas. Det skriver Kepler Cheuvreux i en analys där bevakning inleds med rekommendationen köp och riktkursen 42 kronor.

Kepler Cheuvreux spår en genomsnittlig försäljningstillväxt om 30 procent per år mellan 2020-2023. Den justerade vinsten per aktie väntas öka från 0:57 kronor till 1:94 kronor under samma period. Stöd väntas komma från en stark BNP-tillväxt. Dessutom finns ytterligare potential genom företagsaffärer, enligt analyshuset.

Nordisk Bergteknik har Sverige som kärnmarknad med en försäljningsandel om 70 procent år 2020. Kepler Cheuvreux tror att bolaget kan expandera till både Finland och Danmark.

”Vi bedömer att inträdesbarriärerna är höga, med stora maskininvesteringar, lokal kunskap är avgörande och vissa verksamheter är reglerade”, heter det.

Nordea har i sin tur inlett bevakning med rekommendationen behåll och ett verkligt värde på 35 kronor. Att rådet blir behåll motiveras med aktiekursutvecklingen sedan börsintroduktionen.

Nordea spår en genomsnittlig årlig tillväxt av försäljning och rörelseresultat med 32 respektive 42 procent 2020-2023. Banken hänvisar bland annat till den organiska tillväxten, företagsaffärer, en välinvesterad maskinpark samt strukturella drivkrafter.

”Företaget är också väl positionerat för att dra nytta av övergången till en koldioxidsnål infrastruktur och lågenergibyggnader”, menar Nordea.

Nordisk Bergteknik gjorde debut på Stockholmsbörsen för en dryg månad sedan. Teckningskursen var 26 kronor per aktie. På måndagsförmiddagen handlades aktien till 34:65 kronor, en uppgång på 5,3 procent för dagen.