Analys Kepler Cheuvreux sänker Atrium Ljungberg, NP3 och Brinova till behåll från köp. Samtidigt höjs Wallenstam till köp från behåll. Det framgår av en fastighetssektorsanalys.

Samtidigt tar investmentbanken upp bevakning av Catena och Sagax med rekommendationen behåll och riktkurser om 212 respektive 130 kronor per aktie. Logistiksegmentet förtjänar en premie men det är till stor del inprisat, framhålls i analysen.

Corem handlas däremot till en ”för hög rabatt” både sett mot substans och mot sektorn som helhet, anser Kepler Cheuvreux som upprepar köp med ny riktkurs om 13,80 kr (11).

Köp upprepas även för bolag som Balder, Castellum, Diös, Fabege, Hufvudstaden, Klövern och Kungsleden.