Kepler Cheuvreux inleder bevakning av G5 Entertainment med rekommendation köp. Riktkursen är 340 kronor. Det framgår av ett morgonbrev.

Kepler Cheuvreux noterar att kriget i Ukraina innebär att bolaget står inför en stökig period, men poängterar att rapporten för det första kvartalet visade på motståndskraft.

”Aktien handlas till ett p/e-tal mindre än 10 för 2023 och därefter så ser vi detta som ett tilltalande investeringscase, eftersom vi tror att marknaden underskatter företagets förmåga att anpassa sig till förändringar och stabiliteten i free-to-play-modellen”, skriver Kepler Cheuvreux.

Analyshuset ser utrymme för 8 procent genomsnittlig årlig tillväxttakt för vinst per aktie under åren 2021-2025 utöver en ”hygglig” direktavkastning.

Vidare stärker lägre royaltybetalningar och avgifter i nätbutikerna bruttomarginalen och ger stöd till en högre rörelsemarginal.

”En skuldfri balansräkning och bra kassagenerering ger företaget en stabil grund med utrymme för utdelningstillväxt, aktieåterköp eller uppköp och andra företagsaffärer framgent”, skriver Kepler Cheuvreux.