Placera Kepler Cheuvreux plockar in förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs som en av tre sektorfavoriter inom basindustri. Ut åker Ahlstrom-Munsksjö.

”Billerud Korsnäs förpackningsverksamhet är relativt opåverkad av covid-19-krisen, och med medvind från lägre insatskostnader, så som lägre energipriser, ser vi att företaget är i en bra position detta svåra år”, skriver Kepler Cheuvreux i en uppdatering på tisdagen.

Övriga bolag på basindustrilistan är Lundin Mining och Stora Enso.

”Med den osäkerhet som råder förordar vi nu främst bolag som vi ser kan ha större möjlighet att hantera nuvarande marknadsklimat, samt bolag som vi ser kan komma att ha en relativt tidig återhämtning”, resonerar Kepler Cheuvreux.

Mäklarfirman har sedan tidigare en köprekommendation för Billerud Korsnäs, med riktkurs 160 kr.