Att Embracers pågående förhandlingar om flera större partnerskaps- och licensavtal förväntas avslutas under det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/2024, från tidigare fjärde kvartalet 2022/2023, tolkas i huvudsak som en vinstvarning för helåret 2022/2023. Det skriver Kepler Cheuvreux i ett morgonbrev.

”Besvikelsen över potentiellt uteblivna prognoser kan slå mot trovärdigheten och utlösa fortsatt risk off, även om det handlar om en kvartalsmässig tajming och alltså neutralt i vid bemärkelse. Vi tror att aktien sannolikt kommer att handlas ned i dag”, skriver Kepler Cheuvreux.

Kepler Cheuvreux upprepar köprekommendation och riktkurs 90 kronor för Embracer.

Analyshuset Pareto tror inte att Embracer kommer att nå sin resultatprognos för verksamhetsåret 2022/23 utan de partner- och licensavtal som nu är senarelagda till början av nästa verksamhetsår.

”Eftersom avtalen är senarelagda sänker vi preliminärt våra justerade ebit-estimat för fjärde kvartalet 2022/23 med cirka 700-900 miljoner kronor, eller 27-35 procent, följt av liknande höjningar för första kvartalet 2023/24”, skriver Pareto i en kommentar.