Sektor Kempen har sänkt sina rekommendationer för fyra nordiska fastighetsaktier; Hufvudstaden, Fabege, Entra och SBB i en analys där även riktkurserna sänks med i snitt cirka 28 procent.

Hufvudstaden sänks till neutral. Kempen anser att aktien är rimligt värderad givet förväntad avkastning.

Fabege, Entra och SBB sänks till sälj.

”Även om vi anser att kontorsmarknaderna i Stockholm och Oslo är solida, anser vi att Fabege och Entra är för skuldsatta för att vi ska vara bekväma med det med en nettoskuld/ebitda på cirka 15x för båda”, skriver Kempen.

Medan SBB adresserar sin skuldsättning genom avyttringar anser Kempen att nuvarande takt är otillräcklig.

”Vi räknar med att ytterligare nedskrivningar tynger totalavkastningen och att räntekostnaderna stiger snabbare än ebitda, vilket indikerar en negativ skuldsättningseffekt”, skriver Kempen.