KEBNI: RÖRELSERESULTAT -35,8 MLN KR 4 KV, NEDSKRIVNINGAR TYNGDE

2023-02-24 08:42:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikbolaget Kebni, som bland annat utvecklar antennplattformar, redovisar ett rörelseresultat på -35,8 miljoner kronor (-9,1) i det fjärde kvartalet 2022.

Kvartalet belastas av nedskrivningar av engångskaraktär, om cirka 15,1 miljoner kronor, hänförliga till gamla förvärv och investeringar som omvärderats i och med bolagets nya strategiska inriktning.

Omsättningen uppgick till 5,4 miljoner kronor (9,0).

Periodens kassaflöde var -14,9 miljoner kronor (7,6) och likvida medel uppgick till 11,3 miljoner kronor (15,1) vid rapportperiodens utgång.

I november 2022 presenterade Kebni strategin för den kommande 5-årsperioden, med finansiella mål för 2023-2027.

Bolaget siktar på att uppnå en nettoomsättning på 150-200 miljoner kronor år 2024, och därefter en årlig tillväxt på 20-25 procent, och en ebitda-marginal på 5-10 procent samt positivt kassaflöde det finansiella året 2024.

"Positivt resultat och kassaflöde 2024 innebär en stor vändning för företaget. Vi går in i 2023 med en rekordhög orderstock som lägger en grund för både 2023 och 2024", skriver vd Torbjörn Saxmo i rapporten.

Han uppger vidare att utfallet av de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units under maj 2022 gav en nyttjandegrad på 95,7 procent och Kebni tillförs cirka 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Detta ger en stabil grund på väg mot vändningen", skriver Torbjörn Saxmo.Direkt-SE