KEBNI: RÖRELSEFÖRLUSTEN ÖKADE TILL 11,6 MLN KR I 3 KV

2022-11-17 09:05:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikbolaget Kebni, som bland annat utvecklar antennplattformar, redovisar ett rörelseresultat på -11,6 miljoner kronor (-7,4) i det tredje kvartalet 2022.

Omsättningen var 7,6 miljoner kronor (7,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -4,3 miljoner kronor (-7,5) med likvida medel om 26,1 miljoner kronor (7,9) vid rapportperiodens utgång.

I rapporten skriver Kebni om "en märkbar ökad efterfrågan på Kebnis produkter där marknaderna för både Inertial Sensing och Satcom fortsätter växa".

"Under juni månad drog arbetet med utvärdering och uppdatering av förra årets femårsstrategi i gång. Den nya strategin för 2023–2027 kommer att kommuniceras inom kort", skriver Torbjörn Saxmo i vd-ordet av rapporten.

I vd-ordet nämns även ordern värd 76 miljoner kronor från Saab som meddelades i mitten av oktober och beskrivs som "den första volymordern från Saab".Direkt-SE