KEBNI: ÖKAD OMSÄTTNING OCH MINSKAD FÖRLUST 2 KV

2022-08-25 16:59:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikbolaget Kebni, som bland annat utvecklar antennplattformar, hade en omsättning på 7,2 miljoner kronor (0,1) under det andra kvartalet 2022, och rörelseresultatet blev -5,5 miljoner kronor (-9,9).

"Sammantaget kan vi se en stadig ökning av intäkterna i jämförelse med tidigare perioder. I april levererades till IAI de sista två maritima antennerna som beställts på det ursprungliga utvecklingskontraktet", skriver Kebni.

Periodens kassaflöde var 16,2 miljoner kronor (-18,2) och likvida medel vid andra kvartalets slut uppgick till 31,4 miljoner kronor, vilket kan ställas mot 15,1 miljoner vid kvartalets början. Under perioden mars till maj i år genomfördes en företrädesemission och en riktad emission som tillsammans tillförde bolaget cirka 54 miljoner kronor.

"Styrelse och vd bedömer att de åtgärder som behövdes i slutet 2021 har vidtagits för att säkerställa bolagets kapitalbehov för den löpande verksamheten under de kommande 12 månaderna", heter det.Direkt-SE