KEBNI: MEDDELAR NY STRATEGISK PLAN FÖR 2023-2027 (NY)

2022-11-21 09:22:19

(Tillägg: sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikbolaget Kebni meddelar en ny strategisk plan för åren 2023-2027.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I sin strategiska plan för 2023-2027 har Kebni målsättningen att uppnå en nettoomsättning om 150-200 miljoner kronor år 2024 och därefter 20-25 procent i årlig tillväxt.

Det är vidare bolagets ambition att uppnå positivt kassaflöde och en ebitda-marginal på 5-10 procent det finansiella året 2024, skriver Kebni.

De kommande fem åren ligger Kebnis fokus på kunddriven produktinnovation, proaktiv verksamhetsstyrning, att utöka sin inhouse-kompetens och ytterligare etablera sin närvaro på den globala marknaden, heter det i pressmeddelandet.

"När NLAW-projektet (pansavärnsroboten Nlaw, reds anm) för Saab plötsligt påskyndades i april 2022 behövde vi prioritera om och omarbeta vår strategi för den närmaste framtiden. Marknadsförutsättningarna och vårt fokus har delvis skiftat sedan förra årets strategiska plan presenterades, jag är därför glad att kunna konstatera att vi hittills i allt väsentligt ändå följer eller överträffar den", kommenterar Kebnis vd Torbjörn Saxmo.Direkt-SE