Aktie Karo Pharma köper konsumenthälsovårdsföretaget Trimb Holding för 3,4 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis (Enterprise Value). Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut på Midsommarafton.

 

Trimb äger licenser till, marknadsför och säljer egenvårdsläkemedel och hälsovårdsprodukter. Trimb har en portfölj av varumärken som är inriktade på hudvård, fotvård, munvård och intimhälsa. Trimbs justerade omsättning och justerade ebitda bedöms ha uppgått till omkring 930 respektive 150 miljoner kronor 2018.

Karo Pharma bedömer att transaktionen medför synergipotential för bolaget i form av både försäljnings- och kostnadssynergier. Bolaget har som målsättning att uppnå årliga synergier om 50 miljoner kronor när de är fullt realiserade 2021. För att dessa synergier ska kunna uppnås tillkommer uppskattade integrationskostnader om totalt cirka 30 till 40 miljoner kronor som kommer att belasta resultatet under perioden 2019 och 2020.

Förvärvet finansieras genom nya kreditfaciliteter samt en ny brygglånefacilitet. Avsikten är att efter slutförd transaktion återbetala brygglånefaciliteten med medel från en nyemission av aktier om cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare.