Aktietips Läkemedelsbolaget Karo Pharma handlas i dag långt under kursrekordet 2015. Men med lite tur kan nästa stora fas för bolaget bli bra. Karo Pharma är därmed en bra chansaktie i hälsovårdssektorn, skriver Marcus Hernhag.

2015 hade Karo Pharma knappt några intäkter alls och gick med förlust. Då handlade verksamheten om forskning, men läkemedelsföretagaren Anders Lönner bytte verksamheten mot färdiga produkter för sjukvård och apotek. Från 2015 till 2018 genomförde hälsovårdsbolaget fem nyemissioner och en rad förvärv har gjort Karo Pharma till ett av Nordens ledande specialty pharmaföretag.

Att intäkterna under första kvartalet steg 58 procent är tack vare förvärv. Justerat för förvärv och valutakurser minskade försäljningen med 8 procent. Även om rörelsevinsten före avskrivningar och finansnetto stiger sjönk nettovinsten per aktie. Det är en sak att lyfta intäkter och vinst via förvärv, men att göra det per aktie samtidigt som antalet aktier hela tiden ökar kraftigt är svårare.

Aktien handlas därför runt de 38 kr som nya huvudägaren EQT bjöd i vintras. Det är långt under kursrekordet på 63,75 kr från september 2015. Runt 40-45 kr har kursen vänt ned tre gånger sedan dess. Med EQT istället för Anders Lönner vid rodret lär expansionen fortsätta och en ny vd tillträder vid halvårsskiftet. Fokus för bolaget ska 2019 vara att utveckla befintlig verksamhet och lansera nya produkter.

Om de stora nyemissionernas tid är över och Karo Pharma använder befintliga kassaflöden till att skapa värden i verksamheten och till organisk expansion kommer intäkter och vinst per aktie att börja stiga. Då kommer kursen att göra det också.

Att aktien handlas till tio gånger de senaste två årens vinst som legat på ca 4 kr per aktie säger en del om hur trögt det gått för värdeskapande per aktie. Optimister ser en god chans till nya tider där stordriftsfördelarna av alla förvärv börjar kicka in. Riskkapitalbolaget EQT har sannolikt en tydlig plan på fem till sju år för att utveckla bolaget och sen sälja med fin vinst.

Med lite tur blir nästa stora fas för bolaget bra. Om du vill ha en chansaktie i hälsovårdssektorn i portföljen är Karo Pharma fortsatt en bra kandidat.