Karo Bios nyemission gav 120 miljoner

Publicerad 2007-11-20 17:08

Karo Bio har genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen tillför bolaget cirka 120 miljoner kronor efter transaktionskostnader.

– Det är mycket glädjande att det är stor uppslutning bland aktieägarna i vår nyemission. De 120 miljoner kronor som vi nu får in genom nyemissionen medför att vi kan fortsätta driva våra prioriterade projekt, säger Björn Nilsson, VD för Karo Bi