Karo Bio på fallrepet

Publicerad 2012-03-23 09:15

Karo Bios styrelse har upprättat och låtit bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma för framläggande av kontrollbalansräkningen och för prövning av frågan om bolaget ska träda i likvidation.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet förväntas bolaget komma att åter ha full täckning för det registrerade aktiekapitalet, framgår det av kallelsen till extrastämman den 27 april.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Karo Bio ska fortsätta sin verksamhet och inte träda i likvidation.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 186 miljoner kronor, för täckning av del av förlust, och att minskningen görs utan indragning av aktier.

Karo Bio flyttar också sin ordinarie årsstämma från 27 april till den 12 juni.

Bolaget meddelade i februari att det avbrutit det kliniska fas 3-projektet med blodfettssänkaren eprotirome samt beslutat lägga ned projektet.

”Beslutet ändrar förutsättningarna för bolagets fortsatta inriktning. För att ge styrelsen och verkställande ledning möjligheter för en ny planering och förnyad beskrivning av verksamheten, har styrelsen därför i dag beslutat att skjuta upp Karo Bios årsstämma från den 27 april 2012 till den 12 juni 2012”, skriver Karo Bio i ett pressmeddelande på fredagen i anslutning till kallelsen.