Karo Bio ökar förlusten

Publicerad 2007-11-20 10:13

Karo Bios resultat efter skatt uppgick till -61,3 miljoner kronor (-42,4) för årets sex första månader.

Rörelseresultatet uppgick till -64,4 miljoner kronor (- 40,0). Nettoomsättningen hamnade på 15,2 miljoner kronor (47,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -69,5 miljoner kronor (-29,5). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 53,0 miljoner kronor.

(Nyhetsbyrån Direkt)