Karo Bio gör fortsatta jätteförluster

Publicerad 2007-11-20 17:26

Karo Bios resultat efter skatt uppgick till -42,4 miljoner kronor för årets sex första månader (-58,5). Resultat per aktie före utspädning blev -1:37 kronor (-2:96).

Rörelseresultatet uppgick till -40,0 miljoner kronor (- 59,7) medan resultatet efter finansnetto blev x miljoner kronor (x).

Nettoomsättningen hamnade på 47,2 miljoner kronor (24,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -29,5 miljoner kronor (-54,1)./TR-MW