Därför stoppades Karo Bio

Publicerad 2012-02-14 09:11

Karo Bio har beslutat att avbryta det pågående programmet med medlet eprotirome sedan en djurstudie visat oönskade effekter vid långtidsexponering, skriver bolaget. Aktien handelsstoppades i går.

I den inledande handeln på Stockholmsbörsen på tisdagen föll aktiekursen med runt 70 procent.

Läkemedelsföretaget Karo Bio har beslutat att avbryta det pågående programmet med medlet eprotirome sedan en djurstudie visat oönskade effekter vid långtidsexponering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolagets aktie handelsstoppades på börsen på måndagen.

Djurstudien visar förändringar i ledbrosket hos hundar som har fått medlet i upp till tolv månader. Det kan inte uteslutas att liknande effekter skulle kunna drabba människor, menar bolaget.

Att Karo Bio nu lägger ned programmet med eprotirome innebär också att den planerade avknoppningen av verksamheten inte kommer att genomföras.

De totala kostnaderna för programmet, som var planerat att löpa till 2013, har tidigare angetts till cirka 300 miljoner kronor. Kostnaderna har till och med 2011 uppgått till cirka 100 miljoner kronor. Bolaget kommer under första kvartalet i år att ta avvecklingskostnader på totalt 55 miljoner kronor.