Aktie Informationstjänsteföretaget Karnov har genomfört en riktad emission om drygt 9,8 miljoner aktier som har tillfört bolaget 594 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande. Aktierna i den riktade emissionen tecknades till kursen 60:40 kronor per aktie, vilket är tisdagens stängningskurs.

I förra veckan meddelade Karnov att bolaget förvärvar ett antal europeiska företag och IP-rättigheter för 160 miljoner euro på skuldfri bas.

För att finansiera den planerade transaktionen har Karnov kommit överens om villkoren för, och säkrat, en ny brygglånefacilitet från Nordea Danmark.

”Karnov har åtagit sig att återbetala en del av brygglånefaciliteten genom en nyemission av aktier, motsvarande minst 9,9 procent av det nuvarande antalet aktier i bolaget, innan genomförandet av den planerade transaktionen. . Karnovs styrelse har därför beslutat om den riktade nyemissionen”, skriver företaget.

De banker som Karnov har anlitat är Carnegie, Nordea, Barclays.

Emissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Karnov.