Rapport Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar en ökad omsättning för det andra kvartalet. 

Karnov redovisar ett resultat efter skatt på -44,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-17). Resultatet per aktie uppgick till -0:45 kronor (-0:18).

Rörelseresultatet blev -0,6 miljoner kronor (14,6). Det justerade ebita-resultatet landade på 60,1 miljoner kronor (55,3) och den justerade ebita-marginalen på 34,7 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 173 miljoner kronor (166). Den organiska försäljningstillväxten var 3,0 procent (5,5).

Karnovs andra kvartal innebar fortsatt organisk försäljningstillväxt, om än något i något lägre takt än för samma period i fjol.

”Nettoomsättningen fortsatte sin stabila tillväxt med en organisk tillväxt på 3 procent. Tillväxten i kvartalet kom från marknaden för onlinetjänster, högre värde i våra abonnemangserbjudanden och fler abonnemangskunder”, uppger vd Flemming Breinholt i delårsrapporten.

Den justerade ebita-marginalen steg till 34,7 procent, från 33,3 samma kvartal för ett år sedan.

”Marginalförbättringarna beror främst på högre försäljning, fördelaktig produktmix och god kostnadskontroll”, fortsätter vd:n, som beskriver kvartalet i sammandrag som ”i linje med våra förväntningar”.

Karnov redovisar ett resultat efter skatt på -44,3 miljoner kronor för det andra kvartalet (-17). Det justerade ebita-resultatet landade på 60,1 miljoner kronor (55,3). Nettoomsättningen uppgick till 173 miljoner kronor (166).