Notering Det juridiska informationstjänsteföretaget Karnov Group, där Norstedt Juridik ingår, avser genomföra en nyemission och notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.  

Beskedet är i linje med att källor i december uppgav för Dagens Industri att Karnov gick mot en börsnotering under första halvåret 2019.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier för upp till 607 miljoner kronor.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna ansökan under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att spridningskravet för bolagets aktie är uppfyllt.

Erbjudandet väntas omfatta befintliga aktier i Karnov Group som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av bolaget. Detaljer kring nyemissionen väntas presenteras i prospektet.

Karnov avser använda nettolikviden till att positionera bolaget för framtida tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av dotterbolagsaktier.

”Under de senaste åren har ledningsgruppen tagit bolaget på en imponerande resa, där man har haft en fin tillväxt, gjort strategiska och värdeskapande förvärv och etablerat Karnov som en marknadsledande leverantör av informationstjänster i Danmark och Sverige. Det är nu rätt tid att ta nästa steg i Karnovs utveckling, genom att fortsatt skapa värde i en noterad miljö”, säger Karnovs styrelseordförande Magnus Mandersson.

Karnov hade en omsättning på 715 miljoner kronor under 2018. Den organiska tillväxten var 3,9 procent. Det justerade ebita-resultatet var 262 miljoner kronor.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank är Joint Bookrunner. Rothschild & Co är finansiell rådgivare.