KARNOV: JUSTERAT EBITA-RESULTAT BLEV 93 MLN KR 3 KV

2022-11-09 08:03:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett redovisar ett justerat ebita-resultat på 93 miljoner kronor för det tredje kvartalet (88).

Nettoomsättningen uppgick till 263 miljoner kronor (222). Den organiska tillväxten var 13,2 procent och förvärvad tillväxt 2,4 procent.

Resultatet efter skatt landade på 50 miljoner kronor (23) och per aktie var resultatet 0:46 kronor (0:24).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 47 bidragsgivare, var ett justerat ebita-resultat på 85,5 miljoner kronor och en omsättning på 241 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE