KARNOV: JUSTERAT EBITA BLEV 104 MLN KR 1 KV

2022-05-10 08:05:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett justerat ebita-resultat på 104 miljoner kronor första kvartalet 2022 (95).

Nettoomsättningen uppgick till 255 miljoner kronor (234). Försäljningstillväxten var 9,2 procent, varav organisk tillväxt utgjorde 4,8 procent.

Periodens resultat uppgick till 24 miljoner kronor (40), påverkat av jämförelsestörande poster om 19 miljoner kronor (0).

"Vi ser fortfarande liknande trender som föregående år, där båda våra segment framgångsrikt växer. Våra vertikaler, kommuner och EHS bidrar starkt till detta. Vi är framgångsrika inom nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder inom vår juridiska kärnverksamhet. Vidare säljer vi också fler användarlicenser även till användare utanför vår juridiska kärna. Onlineförsäljningen ökade medan offlineförsäljningen minskade, i linje med förväntningarna", skriver vd Pontus Bodelsson.Direkt-SE