KÄRNKRAFT: ROLLS-ROYCE OCH FORTUM UTREDER SMR-VERK I SVERIGE

2023-03-21 10:32:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det brittiska industrikonglomeratet Rolls-Royce och det finländska energibolaget Fortum utreder möjligheten att bygga småmodulära kärnkraftverk i Sverige och Finland, framgår av ett pressmeddelande.

Rolls-Royce och Fortum har undertecknat ett samförståndsavtal för att utreda om det är möjligt att starta upp småmodulär brittiskutvecklad kärnkraft.

Samförståndsavtalet är del av Fortums studie om hur förutsättningarna ser ut för kärnkraft i Sverige och Finland, en studie som aviserades i november i fjol. Studien löper över två år och Fortum kommer utreda kommersiella, teknologiska och samhälleliga förutsättningar för så väl småmodulära reaktorer som konventionella stora reaktorer.

Utöver Rolls-Royce har Fortum också ingått samarbetsavtal med franska EDF, svenska Kärnfull Next och finländska Helen.

Investeringsbeslut kommer fattas i ett senare skede, skriver Fortum.Direkt-SE