KÄRNKRAFT: ROLLS-ROYCE MINIREAKTOR SPÅS FÅ UK-GODKÄNNANDE 2024

2022-04-19 08:27:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Brittiska Rolls-Royce räknar med att verkstadsbolagets så kallade SMR-kärnkraftverk (småskaliga modulära reaktorer) kan tilldelas myndighetsgodkännande i mitten av 2024, enligt uttalanden vd Paul Stein gett för Reuters.

Den brittiska regeringen är sedan tidigare en av investerarna i projektet att framställa SMR-kärnkraftverk, med ett kapitaltillskott på 546 miljoner dollar via en finansieringsrunda som genomfördes i november.

Målet är att kapa beroendet av fossila energislag och därmed minska koldioxidavtrycket med kärnkraftverk som är klart mindre och har kortare byggtid än klart större konventionella kärnkraftverk.

Ett SMR-kärnkraftverk kommer uppta en yta motsvarande 10 hektar, ungefär motsvarande 10 fotbollsplaner. Effekten från en SMR-anläggning är en dryg fjärdedel jämfört med ett fullskaligt verk. Det faktum att kraftverken är modulära innebär att de kan fraktas från fabrik till den plats där de ska installeras, vilket ska medföra avsevärt kortare byggtid.

Om SMR-verken kan erhålla myndigheternas godkännande under 2024 kommer den första kärnkraftsenergin från desamma kunna levereras under 2029, enligt vd Paul Stein.

Även svenska Vattenfall är involverat i utvecklingen mot SMR, genom ett projekt i Estland. Flera projekt pågår också i Nordamerika, där en första anläggning utvecklad av GE Hitachi Nuclear Energy väntas kunna driftsättas under 2028, enligt bolaget.Direkt-SE