KÄRNKRAFT: KRIGET GETT BÄSTA ARGUMENTEN PÅ LÄNGE ENL MHI - FT

2022-05-16 11:02:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rysslands krig i Ukraina har skapat "det bästa argumentet" för kärnkraft sedan Fukushimakatastrofen kom att leda till utfasning i flera länder under 2011, menar Mitsubishi Heavy Industries atomkraftschef Akihiko Kato i en intervju med Financial Times.

Mitsubishi Heavy Industries är Japans största tillverkare av kärnkraftsreaktorer och Akihiko Kato poängterar att kärnkraft hade varit ett geopolitiskt säkrare alternativ än den ryska energi som importerats och nu används som en hävstång mot länder som ställt sig på Ukrainas sida.

Situationen gäller inte bara för Europa utan också Japan, som är ett till ytan litet men tätbefolkat land utan större egna råvaruresurser. När Fukushimaolyckan, en av de värsta i historien som utlöstes av en jordbävning och dess efterföljande tsunami, ledde till att de flesta kärnreaktorerna stängdes av i landet blev importen från Ryssland allt viktigare. Nu har kärnkraftsdebatten satt fart igen.

"Det kan bli svårare att importera bränslen från Ryssland i framtiden. Folk inser att så länge vi importerar bränsle från utlandet så kommer alltid risken för instabilitet", sade Akihiko Kato.

Vad gäller kärnbränslet, uran, så krävs också import. Många länder köper uran från Ryssland, men i Japans fall kommer uranet från först och främst Västeuropa, skriver Financial Times med hänvisning till konsultfirman Rystad Energy. Tidigare i år underströk premiärminister Fumio Kishida att Japan kommer återvända till att använda mer kärnkraft för att "avrussifiera" energinät i så väl Japan som utomlands.

Innan olyckan i Fukushima bestod Japans energi till en tredjedel av kärnkraft som utvunnits från 54 kraftverk. För närvarande är blott fyra kraftverk operativa, men ytterligare tio har fått godkännande att återuppta verksamheten.

Vad gäller opinionssiffror så har japanerna fortsatt vara skeptiska under de senaste tio åren, men i en nyligen genomförd mätning konstaterades ett ökat stöd för kärnkraft. 53 procent av respondenterna förordade en säker återstart av reaktorer, vilket är den högsta siffran sedan 2011 enligt dagstidningen Nikkei.

Även i Europa fick Fukushimaolyckan stora konsekvenser för energimixen, genom att Tyskland kom att fatta beslut om att stänga kärnkraften till förmån för ryska gasledningar.Direkt-SE