Kappahls resultat bättre än väntat

Publicerad 2016-12-21 07:30

Rapport Klädbolaget Kappahl rapporterar ett resultat och en omsättning som båda låg över analytikernas förväntningar.

Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 144 miljoner kronor för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2016/2017.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 131 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.261 miljoner kronor. Förväntningarna låg på 1.227 miljoner.

Bruttomarginalen blev 65,3 procent, jämfört med förväntade 65,4 procent.

Återgång till högre investeringsnivåer

Kappahls utvecklingsarbete med fokus på bolagets digitala plattform och accelerationen av butiksuppgraderingarna kommer att hålla i sig, vilket medför en återgång till högre investeringsnivåer.

Det framgår av delårsrapporten.

Under det första kvartalet har Kappahl uppgraderat 15 KappAhl-butiker och öppnat tre Newbie Store. Utvecklingen av Newbie Store fortsätter och kommer att expandera till samtliga marknader under kommande kvartal.

I Polen har en ny landschef tillsatts för att utveckla regionen när nuvarande åtgärdsprogram är slutfört under andra kvartalet.

Kappahls bruttomarginal under kvartalet var ungefär i linje med föregående år och är enligt bolaget fortsatt driven av en aktiv pris- och kampanjstrategi.

”Det bör dock noteras att den senaste tidens försvagning av den svenska kronan kommer, givet att det aktuella valutaläget blir bestående eller fortsätter att utvecklas i en för Kappahl ogynnsam riktning, att innebära en utmaning för bolagets förutsättningar att upprätthålla bruttomarginalerna under de kommande kvartalen”, heter det i rapporten.