Amerikanska statsobligationer.

Börsen Säkra upp portföljen med en hög andel obligationer. Det rekommenderar kapitalförvaltaren Pimco i en färsk marknadsrapport. 

USA:s centralbank Federal Reserve, Fed, har skruvat upp styrräntan kraftigt för att bekämpa inflationen. Efter förra veckans höjning ligger styrräntan i landet på mellan 5 och 5,25 procent.

Nu letar marknaden med ljus och lykta efter alla tänkbara signaler på vad centralbanken tänker göra härnäst. 

Men oavsett hur Fed agerar räknar kapitalförvaltaren Pimco med att obligationer överavkastar aktier. Det framgår av bolagets färska allokeringsrapport för maj, som Privata Affärer tagit del av.

Pimco har studerat hur marknaden utvecklat sig efter ha nått liknande vägskäl som nu genom historien. 

Kapitalförvaltarens huvudscenario för 2023 är att Fed höjt färdigt och lämnar räntan oförändrad det närmaste halvåret samtidigt som USA går in i en lågkonjunktur.

Under liknande perioder tidigare har amerikanska tioåriga statsobligationer gett en nollavkastning den efterföljande tolvmånadersperioden medan aktiemarknaden fallit brant, drygt 20 procent i genomsnitt, enligt Pimco som hänvisar till den historiska utvecklingen för S&P 500-indexet. 

Om centralbanken däremot tvärvänder penningpolitiken och börjar sänka räntan inom sex månader efter den sista höjningen kan det utlösa ett kursrally på börsen, baserat på historiska skeenden, skriver kapitalförvaltaren. 

Trots det har amerikanska tioåriga statsobligationer ändå varit en bättre investering, enligt Pimcos siffror. Under liknande perioder historiskt har S&P 500 lyft i snitt 7,7 procent det efterföljande året medan statsobligationerna avkastat 11,8 procent.