KANCERA: VICE VD BLIR VD, VD BLIR FORSKNINGSCHEF

2023-05-26 08:39:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kancera har utsett Peter Selin till ny vd för bolaget och tillträder 1 juli 2023. Nuvarande vd Thomas Olin utses samtidigt till forskningschef, CSO.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Utnämningen av Peter Selin till vd och Thomas Olin till CSO är central i den strategi och successionsplan som initierats av nuvarande vd och styrelsen för att ge Kancera ytterligare moment inom klinisk utveckling och kommersialisering", heter det.

Peter Selin är för närvarande vice vd på Kancera med ansvar för affärsutveckling och finansiell rapportering.Direkt-SE