KANCERA: STUDIER KAND567 OCH KAND145 FORTSKRIDER ENLIGT PLAN

2023-01-30 08:37:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kancera meddelar att de kliniska studierna av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 fortskrider enligt plan samt att det amerikanska patentverket utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hittills har 66 patienter rekryterats till den pågående Fractal-studien, en klinisk fas 2a-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt. Det överstiger det ursprungligen definierade målet för studien på totalt 60 patienter. Som tidigare meddelats har ett tillägg till studieprotokollet gjorts, i syfte att möjliggöra rekrytering av upp till 70 patienter och därmed öka antalet utvärderingsbara patienter.

"Rekryteringsperioden kommer som längst pågå till den sista februari 2023 med målet att presentera resultat från Fractal-studien under det tredje kvartalet 2023", skriver bolaget.

Kancera har också lämnat in ansökningarna till de regulatoriska myndigheterna och etiska kommittéerna för att genomföra Kandova-studien i alla berörda länder (Danmark, Norge och sedan tidigare i Sverige). Kandova är en kombinerad fas 1b/2a-studie av KAND567 i äggstockscancerpatienter.

Förutsatt ett positivt utfall i KANDOVA-studien planerar Kancera att fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot äggstockscancer med KAND145, bolagets andra generation fraktalkinblockerande läkemedelskandidat.

"Fördelen med att starta det kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 är att bolaget snabbare kan påbörja kliniska effektstudier. Utvecklingen av KAND145 fortskrider enligt plan och en klinisk fas 1a-studie i friska försökspersoner förväntas starta under andra kvartalet 2023", heter det.Direkt-SE