Aktie Forskningsbolaget Kancera visar i prekliniska studier på resultat som bekräftar att bolagets fraktalkinblockerare kan öka effekten av cellgifter och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Aktien stiger över 20 procent på First North. 

Bolaget har därför beslutat att ansöka om tillstånd för klinisk prövning av läkemedelskandidaten Kand567 mot äggstockscancer som återkommit trots behandling med platinumbaserade cellgifter.

”De nya prekliniska resultaten stärker hypotesen att våra fraktalkinblockerare verkar genom två samverkande mekanismer som båda har potential att öka effekten av den vanligaste kemoterapibehandlingen mot långt framskriden äggstockscancer”, skriver Kanceras vd Thomas Olin i en kommentar till pressmeddelandet.

De prekliniska resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancers.