KANCERA: RÖRELSERESULTATET VAR -14,0 MLN KR 4 KV (-12,7)

2023-02-21 08:55:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Kancera redovisar ett rörelseresultat om -14,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-12,7).

FoU-kostnaderna uppgick till 11,6 miljoner kronor (12,9).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet var -9,8 miljoner kronor (-14,6) och likvida medel uppgick vid årsskiftet till 95,1 miljoner kronor (107). I det gångna kvartalet gjorde Kancera en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 36 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022 (0).



Direkt-SE