KANCERA: RÖRELSERESULTATET BLEV -11 MLN KR 3 KV

2022-10-26 08:43:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kancera hade ett rörelseresultat om -10,7 miljoner kronor (-10,9) under det tredje kvartalet 2022.

FoU-kostnaderna uppgick till 8,7 miljoner kronor (10,9).

Bolaget har ingen nettoomsättning.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för tredje kvartalet till -14,1 miljoner kronor (-12,0) och likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 68,2 miljoner kronor (119).

"Årets tredje kvartal har inneburit betydande framsteg för Kanceras kliniska utveckling av fraktalkinblockerare mot såväl inflammatoriska sjukdomstillstånd i hjärta som

äggstockscancer. Kommersialisering av fraktalkinprojektet

genom partnerskap bygger på resultat från dessa studier som

planeras att rapporteras under 2023-2024. Sammantaget

befinner sig Kancera i en position med starka kliniska projekt

och en finansiering som gör det möjligt att nå våra

affärsmässiga mål", skriver vd Thomas Olin i delårsrapporten.Direkt-SE