KANCERA: PREKLINISKA RESULTAT GER STÖD INOM MANTELCELLSLYMFOM

2022-10-27 08:36:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Kancera redovisar prekliniska resultat som uppges ge stöd till potentialen för bolaget ROR1-hämmare vid behandling av mantelcellslymfom, en undergrupp till B-cellsmalignitet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kan571 visar sig i studierna effektivt döda cancerceller som utvecklat behandlingsresistens mot etablerade terapier.

Kancera utveckling två läkemedelskandidater inriktade mot behandling av B-cellsmalignitet, dels Kand145 samt Kan 571.

Kand145 utvecklas huvudsakligen vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi.Direkt-SE