KANCERA: FÖRETRÄDESEMISSION TECKADES TILL 51,6%

2022-11-16 21:01:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Kancera meddelar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 46,3 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om totalt cirka 51,6 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,7 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 5,8 procent, utan stöd av uniträtter.

Genom företrädesemissionen tillförs Kancera således totalt 46,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst 10,6 miljoner kronor.Direkt-SE