Aktie Kambi har inför bolagets kapitalmarknadsdag under torsdagen antagit nya långsiktiga finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kambis långsiktiga finansiella mål är:

Att år 2027 nå intäkter på 2-3x helåret 2022 års nivåer.

Att år 2027 nå ett ebit som överstiger 150 miljoner euro.

Kambi har inga finansiella mål sedan tidigare.

Ebit för de första nio månaderna 2022 uppgick till 16,1 miljoner euro per bolagets rapport för det tredje kvartalet, medan intäkterna skrevs till 108 miljoner euro för niomånadersperioden 2022.