Aktie Sportboksleverantören Kambi redovisar preliminära siffror för sitt fjärde kvartal där intäkterna enligt bolaget väntas uppgå till 46,0-48,0 miljoner euro, upp från motsvarande kvartal året innan när intäkterna blev 26,7 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt nyhetstjänsten PLX var marknadens förväntningar intäkter på 36 miljoner euro. Hur många analytikerestimat konsensus bygger på anges inte.

Rörelsemarginalen i kvartalet blev 9,4 procent (7,4), vilket enligt bolaget är ”väsentligt högre” än den långsiktigt genomsnittliga förväntade marginalen på 7-8 procent. Rörelseresultatet väntas landa inom intervallet 21,0-24,0 miljoner euro, att jämföra med 6,2 miljoner det fjärde kvartalet 2019. Här uppger PLX ett konsensus på 13 miljoner euro.

Kambis rörelsekostnader under kvartalet väntas bli 24,0-25,0 miljoner euro, högre än bolagets tidigare guidning främts på grund av stigande sociala kostnader kopplade till ett optionsprogram. I det första kvartalet 2021 väntas rörelsekostnaderna uppgå till 23,5-24,5 miljoner euro.

Kambis rapport för det fjärde kvartalet offentliggörs den 10 februari.